10 sleutels om draagvlak te ontgrendelen

0

De publieke opinie rond de Polders van Kruibeke is in 15 jaar geëvolueerd van enorme weerstand naar trots en enthousiasme. Life+ Scalluvia zorgde ervoor dat de omwonenden mede-eigenaar werden van het gebied. Net deze laatste fase zorgt voor de duurzaamheid van het hele project. Heldere communicatie en participatie zijn de sleutel tot het grote draagvlak. Life+ Scalluvia werd hiervoor erkend als finalist voor de Natura 2000 Award 2018

. Dit proces naar mede-eigenaarschap werd samengevat in 10 sleutels en kan een inspiratiebron zijn voor andere natuurontwikkelingsprojecten.

Luister naar de verwachtingen van de gebruikers van het natuurgebied.

We betrokken de gemeente, vissers, wandelaars, fietsers, omwonenden, handelaars, lokale natuur-, cultuur- en jeugdverenigingen op verschillende manieren bij ons project.

Investeer in communicatie en focus op het eindresultaat.

Met projectinformatie en het gebruik van toekomstbeelden in de lokale magazines, via een levende website, artikels in pers, nieuwsbrieven en door gebruik van sociale media (Twitter, Facebook) bereikten we vele mensen. Hiervoor gebruikten we zoveel mogelijk foto’s van lokale fotografen. Werfborden en informatiepanelen gaven de stand van zaken weer op het terrein. Informatiefilms tonen het ‘voor en na’, de realisatie van kunstwerken in een natuurlijk kader, de natuurrijkdom van de Polders en hoe kinderen meer kunnen leren over de elzenbroekbossen. Bekijk onze filmpjes op scalluvia.eu/publicaties.

Bezoek met betrokkenen gelijkaardige gebieden om kennis en aandachtspunten uit te wisselen.

Samen met de gemeente en andere betrokkenen gingen we kijken hoe Life+ Hoge Venen elzenbossen herstelde voor de bever, hoe de oevers van de Kleine Nete natuurlijker werden gemaakt voor de zeldzame kleine modderkruiper (Life+ Kleine Nete) en hoe men in de Biesbosch werkt met lokale ambassadeurs.

Ondersteun acties van onderuit en ga voor enkele snelle resultaten.

De lokale natuurvereniging KRUIN monitort de evolutie van vogels, vissen en insecten en organiseert activiteiten voor omwonenden. Wegen en paden werden verbeterd en ingehuldigd. Op een participatieve manier kregen 2 bewaarde vakantiehuisjes een recreatieve invulling en werden een aantal kunstwerken ontwikkeld die de bezoeker uitnodigt om op een andere manier naar de Polders te kijken.

Krijg externe waardering.

Het bezoek van het Belgische koningspaar en de gouverneur, maar ook internationale aandacht en Europese financiering maakten indruk op de trotse omwonenden.

Ervaring op het terrein.

Met boomplantacties, een takkenwal of bijenhotels bouwden jongeren letterlijk mee aan het project. Informatieavonden en vrij toegankelijke geleide werfwandelingen verduidelijkten het ‘hoe en waarom’.

Leid ambassadeurs op.

We investeerden in de opleiding en uitrusting van de lokale natuurvereniging, de gidsenvereniging en de educatieve “Natuurouders”.

Investeer in kinderen en jongeren.

In het nieuwe speelbos kan het jonge volkje zich uitleven. Met het lespakket ‘Scalluvia Jungle’ richten de Natuurouders zich tot schoolkinderen van de 3e graad lager onderwijs. Leerlingen van het Sint-Jorisinstituut in Bazel maakten niet enkel nestkastjes, bijenhotels, maar ook het kunstwerk “Liefkesboom”. Sommigen wijdden zelfs hun eindwerk aan het natuurgebied.

Hanteer duidelijke regels en toezicht.

Het toegankelijkheidsreglement kwam op een participatieve manier tot stand en wordt duidelijk gecommuniceerd op het terrein. De boswachter houdt samen met de politie een oogje in het zeil.

Geef je project een identiteit.

De Polders van Kruibeke zijn uitgegroeid tot een sterk merk, met Xavier de Ree als mascotte.

Share.

Comments are closed.