Bosbeheerplan elzenbroekbos goedgekeurd

0

Op 11 oktober 2016 is het uitgebreid bosbeheerplan voor het elzenbroekbos goedgekeurd. Dit is de leidraad voor het beheer van de kwetsbare elzenbroekbossen en kreken. Doel is om de ecologische waarde van het elzenbroekbos te behouden en te versterken met extra aandacht voor de symboolsoorten  die er voorkomen. Dit beheerplan is 24 jaar geldig.

Een fit elzenbroekbos

Een elzenbroekbos heeft van nature een zeer natte ondergrond en is daarom moeilijk toegankelijk. Het betreden van het bos zorgt voor veel schade aan de bodem en aan de planten. Daarom wordt er geen hout geoogst, behalve in een klein, gemakkelijk toegankelijk perceel ten westen van de Zandgaanweg. Het beheer focust voornamelijk op hydrologie: om een elzenbroekbos is een gunstige staat te verkrijgen is het cruciaal dat het waterpeil niet lager dan 30 cm onder het maaiveld daalt. De stuwen die gebouwd werden in het kader van het Life-project Scalluvia zorgen ervoor dat  het oppervlaktewater zolang mogelijk vastgehouden wordt.  De hoger gelegen percelen met o.a. Amerikaanse eik, waar er nooit een volwaardig elzenbroekbos kan komen, vormen we geleidelijk aan tot een inheems eiken-haagbeukenbos.

Met het beheerplan zal het elzenbroekbos verder groeien tot een locatie waar het aangenaam wandelen en zacht sporten is met respect voor de aanwezige ecologische waarden.

Troeven van het bos

Om te kunnen blijven genieten van het bos is  een netwerk van wandelpaden uitgewerkt. Het plan bepaalt ook waar men kan vissen en welke recreatieve infrastructuur er komt. Twee voormalige vakantiehuisjes zijn gespaard gebleven van de sloophamer en krijgen een nieuwe invulling: Het Coninckshofke wordt een schuil- en informatieplek waar je rustig de vogels op de Rupemondse Kreek kan spotten. Het Karperhuisje is ingericht als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. De heuvel aan het huisje wordt hersteld als uitkijkpunt voor wandelaars.  Het speelbos zal een veiligheidssnoei ondergaan en krijgt een centrale verzamelplek in het midden van het bos.

Het beheerplan bevat ook een uitgebreid monitoringsluik om zowel de natuurdoelen, als de recreatieve infrastructuur te evalueren en indien nodig bij te sturen.

2016-beheerplan-scalluvia

Share.

Comments are closed.