Corona: respecteer de richtlijnen in natuurgebieden

0

Het is voorlopig niet mogelijk om groepsbezoeken aan te vragen in de Polders van Kruibeke. Je kan wel nog altijd komen wandelen en fietsen in ons natuurgebied, maar hou rekening met volgende richtlijnen:

  • Uitsluitend om te sporten of te wandelen, niet voor andere afspraken.
  • Ga alleen, in gezinsverband of met max. één vriend, vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen. Kom niet samen in groep.
  • Hou voldoende afstand van elkaar (minimum 1,5 meter), ook buiten.
  • Het is niet toegelaten kinderen te laten spelen op de eventueel aanwezige speeltuigen.
  • Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en de dieren hebben hun rust nodig.
  • Begeef je niet in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.
  • Enkel bewoners die op fiets- en wandelafstand wonen, kunnen voorlopig terecht in de Polders van Kruibeke. Het is niet toegelaten om met de wagen naar de polders af te zakken.
  • Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteiten.
  • Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.
  • Neem afval mee naar huis!

De politie zal strikt toekijken op het naleven van deze maatregelen. Bij inbreuken wordt meteen een pv opgemaakt.

Share.

Comments are closed.