De Barbierbeek: Een nieuw verhaal

0

363 Dagen per jaar

De Barbierbeek ontspringt in Sint-Niklaas en mondt via de Kruibeekse kreek uit in de Schelde. Zij zorgt op eigen houtje voor de afwatering van de hoger gelegen gebieden. In tijden van hevige neerslag leidde deze situatie al vaak tot overstromingen.

De Barbierbeek heeft ruimte nodig, zoveel is zeker. Om daaraan te voldoen, werden kosten noch moeite gespaard. De stroom kreeg een geheel nieuwe bedding aangemeten, dwars doorheen de Kruibeekse polder. Verschillende ruime kokers in de ringdijk leiden het water het gebied binnen, waarna het vrij spel krijgt binnen een licht uitgegraven bedding. De brede nieuwe route leidt het water naar een uitwateringssluis, waarlangs het in de Schelde verdwijnt. Ook stroomopwaarts van het overstromingsgebied krijgt de Barbierbeek meer ruimte. De buizen onder de gewestweg werden fors vergroot, waardoor het water makkelijker kan doorstromen en dus minder stijgt.

Wat gebeurt er bij hevig stormtij?

Enkel wanneer een extreme storm het water tot aan de ringdijk dwingt, sluiten de kokers in de ringdijk hun terugslagkleppen. Dan stroomt de Barbierbeek in de brede beekbedding of het daartoe bestemde waterbergingsgebied (gemiddeld slechts 1 keer op 25 jaar noodzakelijk).

Bij de heraanleg van de Barbierbeek, werd over een lengte van 50 meter de dijk aan de linkeroever lager opgebouwd dan die aan de rechterkant. Zodra het waterpeil voldoende stijgt, stroomt het water over dat dijkje in het daartoe bestemde waterbergingsgebied. Dit wachtbekken kan tot 280 000 m³ water bevatten, of de inhoud van 112 olympische zwembaden.

Wanneer het waterpeil in de polder voldoende gezakt is, gaan de kokers weer open en zet de Barbierbeek haar weg verder doorheen het gebied. Ook het waterbergingsgebied stroomt via de Barbierbeek weer leeg naar de Schelde.

Share.

Comments are closed.