De Polders van Kruibeke bij storm: informatie voor de bewoners

0

Burgemeester Jos Stassen: “Bij overstromingsgevaar worden alle toegangswegen afgesloten met slagbomen en de lokale politie doet een inspectieronde in het gebied.”

Gemiddeld twee maal per jaar bestaat de kans dat de Schelde buiten de oevers treedt als een noordwesterstorm en springtij samenvallen. Om watersnood te voorkomen maakte de overheid hiervoor het Sigmaplan op. Sinds oktober 2015 is het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke klaar om water te bergen.

Vanaf december tot februari zijn de waterstanden van de Schelde het hoogst en is er het meeste kans dat het overstromingsgebied in werking treedt. Jos Stassen, burgemeester van Kruibeke, vertelt ons meer.

De winterstormen komen eraan. Hoe bereidt het overstromingsgebied zich hierop voor?
“De Polders staan altijd paraat. Een gecontroleerd overstromingsgebied is een unieke oplossing om veiligheid in de regio bij stormweer te garanderen. Het water stroomt over de overstroombare dijk aan de Scheldezijde als het waterpeil boven 6,80m stijgt. Het overtollige rivierwater kan zo tijdelijk geborgen worden in het overstromingsgebied. Hierdoor neemt de druk op de dijken af en wordt de waterstand tot 40cm minder hoog verder stroomopwaarts zoals in Temse, Mechelen, … De ringdijk landinwaarts beschermt het achterland tegen het overstroomde Scheldewater.

Zodra het waterpeil van de Schelde deze cruciale hoogte dreigt te overschrijden, sluiten we het gebied uit veiligheidsoverwegingen af voor het publiek…”

Als burgemeester coördineer je het veiligheidsplan. Wat zijn de voornaamste stappen bij stormweer?
”Een te hoog waterpeil wordt twee dagen op voorhand aangekondigd door het Waterbouwkundig Laboratorium. Dan roep ik de veiligheidscel samen en starten we met communiceren en organiseren. Het afsluiten van het overstromingsgebied gebeurt steeds in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde. Als de storm rond schooltijd verwacht wordt, brengen we de lokale scholen op de hoogte. Het gebied wordt vervolgens afgesloten. Alle toegangswegen gaan dicht met slagbomen. De lokale politie doet daarna nog een inspectieronde in het gebied. Het veer van Bazel vaart niet meer uit, maar het veer van Kruibeke nog wel tot waterpeilen onder 7 meter.”

Wat gebeurt er als de storm is gaan liggen?
“Na de werking van het overstromingsgebied, worden eerst de wegen naar het veer van Bazel gecontroleerd. Zodra de veiligheid en vlotte bereikbaarheid gegarandeerd is, gaat het veer weer open voor het publiek. Daarna volgen de andere toegangswegen en jaagpaden binnen het overstromingsgebied.”

Heb je een tip voor de bewoners bij stormweer?
“Als er watersnood dreigt en we de toegang tot het overstromingsgebied afsluiten, is het belangrijk dat er in het gebied niemand meer aanwezig is. Goed de veiligheidsinstructies opvolgen, is dus de boodschap.”

Uit: Polderpagina’s in het infoblad Kruibeke – december  – januari 2017

Share.

Comments are closed.