Doelsoorten

0

Met Scalluvia werken we aan een ideaal leefgebied voor zes doelsoorten. Ze zijn vaak zeldzaam in onze streken, elzenbroekbossen en kreken vormen een ideaal plekje voor hen. In de kreken, tussen riet of in het dichte bladerdek: ze vinden er voldoende voedsel en plaats om zich voort te planten. Ook andere dieren en planten zullen ongetwijfeld meegenieten van de ingrepen die gebeuren voor het natuurherstel.

In het water …

Het kabbelende water van de kreken is een thuis voor de bittervoorn. Deze vis zoekt naar zoetwatermosselen om zijn eitjes in af te zetten. Die zijn zo beschermd tegen roofdieren, totdat ze oud genoeg zijn om uit te zwemmen. De kleine modderkruiper heeft zijn naam niet gestolen: deze onopvallende bruine vis tast met de draadjes aan zijn bek de bodem van de kreek af op zoek naar slakjes en ander voedsel. Beschermen doet hij zich met een uitklapbare stekel aan zijn oog.

… het riet …

In het drassige riet leven twee reigersoorten: het woudaapje (de kleine reigersoort in onze streken) en de purperreiger. De kans dat je het schuwe woudaapje spot is wel erg klein, maar je kan zijn kenmerkende zang (wouw-wouw) wel eens horen. De purperreiger is met zijn lange poten en opvallend gele snavel makkelijker te zien wanneer hij statig aan de waterkant speurt naar vissen.

… en de bomen

De ijsvogel zit op een takje aan de waterkant en speurt naar vissen. Wanneer hij er eentje spot, vliegt deze oranje-blauwe vogel pijlsnel het water in. Met een sierlijke duik vist hij zijn buit op, die hij verorbert door die één keer door te slikken. Goed verstopt in de bomen leeft de blauwborst. Deze fiere vogel steelt de show met zijn indrukwekkend gezang. In de winter trekt hij weg naar warmere oorden, om in de lente opnieuw een broedplekje te vinden in de elzenbroekbossen.

Share.

Comments are closed.