Elzenbroekbossen

0

De elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke maken deel uit van het Scalluvia-project. Deze bossen hebben een natte, zompige ondergrond, want het water staat er altijd vrij hoog. Daarom staan ze ook bekend als moerasbossen of alluviale bossen.

Ongestoorde elzenbroekbossen zijn zeldzaam in deze streken. Ze zijn karakteristiek voor veenbodems en vormen biologisch de meest waardevolle natuurtypes in de polders. De hele winter lang staan de bomen met de voeten in het water. Tijdens de zomer droogt de grond slechts oppervlakkig uit. Zwarte elzen zijn specifiek aan dit milieu aangepast. De natuurwaarde van een elzenbroekbos is zeer groot en dit bostype is zeldzaam op wereldschaal. Door hun dichte begroeiing en zompige ondergrond vormen ze de perfecte leefomgeving voor veel planten en dieren. In de lente tooit dit bos zich met een prachtige bloemen van ondermeer dotterbloem en pinksterbloem.

Om de natuur in de elzenbroekbossen in optimale conditie te brengen voeren we verschillende werken uit. Afval en koterijen worden uit het gebied weggehaald. Ook aangeplante struiken en bomen die er niet thuishoren, zoals bamboe en coniferen, worden verwijderd. Canadapopulieren worden één voor één geringd, zodat ze de komende jaren langzaam afsterven. Zo is er ook altijd dood hout in de bossen, wat de biodiversiteit bevordert. Als alle werken zijn uitgevoerd, krijgt de natuur de kans om zichzelf te ontplooien.

Share.

Comments are closed.