Het jaagpad is er voor iedereen

0

Met de start van de zomervakantie zijn de meeste wegen en jaagpaden van de Polders van Kruibeke open voor het grote publiek. Waterwegen en Zeekanaal NV lanceert een informatiecampagne ‘Het jaagpad is er voor iedereen’ om het begrip jaagpad en de regels die er gelden uit te leggen. Want jaagpaden zijn wat apart: behalve dienstwagens en houders van een toelating, is gemotoriseerd verkeer er totaal verboden. Bovendien moet iedereen er zich aan een snelheidsbeperking van 30 km per uur houden. Uiteraard zijn fietsers en wandelaars er welkom, maar dienstwagens hebben voorrang. De campagne wil vooral informeren en aanzetten tot wederzijds respect voor elkaar op de jaagpaden. Vlot en veilig verkeer, recreatief of niet, is in de Polders van Kruibeke natuurlijk een prioriteit.

Jaagpaden zijn vandaag dienstwegen die toezicht toelaten op de scheepvaart en het beheerde domein, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur, de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer, …. Vroeger werden deze paden langs kanalen en waterwegen gebruikt om schepen vooruit te trekken bij ongunstige wind. Dit voorttrekken werd jagen genoemd, vandaar de naam.

Ontdek de folder over de jaagpaden hier.

Wie meer wil weten over de reglementering van de jaagpaden, kan hier terecht.

De actie “Het jaagpad is er voor iedereen” is een onderdeel van de campagne Fiets Wijs.

Share.

Comments are closed.