Het Sigmaplan

0

In het dichtbevolkte Vlaanderen is een effectieve en betrouwbare bescherming tegen overstromingen van groot belang. Denk maar aan de rampzalige gevolgen van de overstromingen in 1953 en 1976.

Het Sigmaplan is oorspronkelijk een zuiver veiligheidsplan. Intussen evolueerden de wetenschappelijke inzichten. Zo weten we vandaag dat de zeespiegel nog verder zal stijgen door de klimaatwijziging. Er zullen ook vaker extreme weersomstandigheden voorkomen. De maatregelen uit het oorspronkelijke Sigmaplan volstaan dus niet langer om onze veiligheid te garanderen. Ook onze kijk op het waterbeheer evolueerde. Een rivier heeft ruimte nodig om te stromen en te overstromen. Deze principes zitten nog uitdrukkelijker vervat in het geactualiseerde Sigmaplan, dat in 2005 het levenslicht zag.

Het nieuwe Sigmaplan heeft ook aandacht voor het natuurherstel langs Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren. Zo komt Vlaanderen haar Europese engagementen na in uitvoering van de internationale natuurdoelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze unieke Scheldenatuur beleefbaar maken is ook één van de doelstellingen. Bij de inrichting van nieuwe gebieden houden we daarom optimaal rekening met de recreatieve mogelijkheden, zonder hierbij de veiligheids- en natuurdoelen te hypothekeren. Dit herstel van de Scheldenatuur zal ook de toeristische sector van de regio nieuwe impulsen geven.

De Polders van Kruibeke is één van die gebieden die in het kader van het Sigmaplan aangepast wordt. De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Meer informatie over het Sigmaplan vind je op www.sigmaplan.be

 

Share.

Comments are closed.