Jonge palinkjes vanuit de Schelde in de Polders van Kruibeke

0

Jonge paling (zogenaamde ‘glasaal’) arriveert in het voorjaar aan onze kust na een lange reis doorheen de Atlantische oceaan. Door gebruik te maken van getijdestroming trekken ze vervolgens onze rivieren op, op zoek naar een geschikt plekje om op te groeien. De nieuwe natuurgebieden van het Sigmaplan zijn mogelijk geschikte leefgebieden voor jonge paling, maar de vraag is of glasaaltjes die gebieden ook kunnen bereiken. Dat laatste is belangrijk om weten omdat de Europese paling ernstig bedreigd is en het Sigmaplan een steentje zou kunnen bijdragen aan het herstel van de soort.  

In kader van een bachelorproef van UGent werd dit voorjaar een eerste beknopt onderzoek uitgevoerd, in de Polders van Kruibeke, om dit na te gaan. Aan de vispasseerbare stuw langs de Blauwe Gaanweg werden in totaal 16 glasaaltjes gevangen, waarvan 7 stuks die doorheen de vispasseerbare stuw waren gezwommen.

Dat wijst er op dat jonge paling inderdaad vanuit de Schelde het gebied kan bereiken, en tot aan de vispasseerbare stuw (en er doorheen) weet te geraken.  Dit zegt echter nog niets over de aantallen. Daarvoor is meer gedetailleerd onderzoek nodig, maar één belangrijke vraag is met deze bachelorproef alvast beantwoord: jonge paling raakt vanuit de Schelde in de Polders van Kruibeke.

Share.

Comments are closed.