Laat geen vissen & exoten vrij in de Polders van Kruibeke

0

We kregen de laatste tijd heel wat vragen over het uitzetten van vissen in de openbare wateren van de Polders van Kruibeke. Iedere visser weet dat in sommige omstandigheden een te groot visbestand in vijvers, in combinatie met andere factoren, kan leiden tot vissterfte. Maar hoe goed je het ook bedoelt, wettelijk mag je geen vis uit een afgesloten systeem, zoals een vijver, zomaar transporteren en uitzetten in openbaar water. Ook de vissen die uit de grachten van de polders komen mag je niet plaatsen in, bijvoorbeeld, de vijvers van het Kortbroek. Het uitzetten van vissoorten in de kreken en rivieren verloopt immers via goedgekeurde uitzettingsprogramma’s van het Agentschap voor Natuur en Bos en daar is een bijzondere vergunning voor nodig. Dit geldt trouwens ook voor het uitzetten van waterplanten. Zonder deze vergunning, is dit dus strafbaar!
Mocht je opmerken dat het ecologisch evenwicht in een vijver verstoord is, kan je dit melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor meer informatie over de wettelijke bepalingen van het uitzetten van vissen:
Art. 17. De minister tot wiens bevoegdheid de riviervisserij behoort, kan machtiging verlenen omte allen tijde vissen en kreeften van om het even welke maten, die voor bepoting bestemd zijn, te

vangen en te vervoeren.

 

 Art. 36. Bij het ministerie tot welks bevoegdheid de riviervisserij behoort, wordt een fonds

ingesteld ter bepoting van de waterlopen waarop deze wet van toepassing is, ter verscherping van

het toezicht, tot steun aan de strijd tegen verontreiniging en tot verbetering van de visserij in het

algemeen.

 

Wist je dat?
Er de laatste maanden heel wat exotische dieren, waaronder zelfs een exotische slang en een aantal baardagamen, werden gevonden in de
Polders van Kruibeke? De meeste exoten kunnen hier niet overleven.De weinige exoten die wel bestendig zijn tegen ons klimaat,
vormen dan weer vaak een groot gevaar voor inheemse dier- en plantensoorten en zijn in staat om hen te verdringen. (Exotische)
planten en dieren in het wild loslaten is een strafbaar feit, waar zware boetes op staan. Doe het dus niet!

Heb je een dier in nood gezien? Neem contact op met de boswachter Björn Deduytsche (0479 99 81 69)

Share.

Comments are closed.