Leidingen en hoogspanningsmasten

0

De hoogspanningsmasten kregen een nieuwe fundering aangemeten, zodat ze het water probleemloos weerstaan. Elia verhoogde tevens 1 exemplaar in de Rupelmondse polder. Zo blijft de voorgeschreven veiligheidszone tussen de kabels en de ringdijk behouden.

Geen evidente klus, kijk maar eens naar dit filmpje:

In het projectgebied liggen transportpijpleidingen voor olie en gas. Die leidingen moeten voldoen aan strikte veiligheidsvoorwaarden. Daarom verdwijnen pijpleidingen uit het gebied naar de rand van de ring- en andere dijken. Vaak worden ze onderdeel van het dijklichaam. Zo blijven ze schaars begroeid en makkelijk bereikbaar voor eventuele onderhoudsploegen.

Elia verwijdert ook alle bestaande palen en bovengrondse lijnen van het midden- en laagspanningsnet. Bepaalde lijnen worden ingekort, andere ondergronds gelegd.

De aanleg van een rioleringsnetwerk werd door Aquafin afgetoetst aan de inrichtingsplannen van het overstromingsgebied.

Nu wachten we nog op de verplaating van enkele finale leidingen, waarna we het project kunnen voltooien.

Wij danken alle betrokken maatschappijen voor hun medewerking.

Share.

Comments are closed.