Life+ Scalluvia

0

Het Life+ project Scalluvia zet voluit in op het herstel van de zeldzame elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke. Van september 2013 tot september 2017 maken het  Agentschap voor Natuur en Bos,  Waterwegen en Zeekanaal NV, de gemeente Kruibeke en de natuurvereniging Kruin hier samen werk van.

In de Polders van Kruibeke krijgt zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken een nieuwe inrichting.

Nieuwe habitat voor zeldzame soorten
Het hoofddoel van het project is het herstel van elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke. Zo voelen zeldzame soorten, zoals de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de blauwborst, de ijsvogel, het woudaapje en de purperreiger er zich binnenkort weer thuis.

Adequaat natuur- en communicatieplan
Met een aangepast natuur- en bosbeheerplan worden deze habitats verder ontwikkeld en beheerd. We bekijken ook hoe we de bossen toegankelijker kunnen maken zonder de natuurwaarden te verstoren. Met wervende communicatie- en participatieacties willen we bovendien het maatschappelijke draagvlak voor het gebied verder uitbouwen.

Partners:

  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Waterwegen en Zeekanaal NV
  • Gemeente Kruibeke
  • Kruin

Meer info:

Veerle Campens projectcoördinator van Scalluvia
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
09/276 20 44
veerle.campens@lne.vlaanderen.be

Share.

Comments are closed.