Dit was Scalluvia – Trots uithangbord voor de gemeente

0

Wat heb jij onthouden van vijf jaar Scalluvia? Met die vraag trokken we op een zonnige dag de polders van Kruibeke in. We legden ze ook voor aan enkele bevoorrechte getuigen, die het Europese Life + project de streeknatuur zagen kleuren. Het laatste woord is voor een apetrotse burgemeester Jos Stassen.

Wat is het eerste dat jou te binnen schiet bij het woord Scalluvia?

Het Coninckshofke en hoe dat zijn plaats gekregen heeft. En de Arcade, die als poort naar het Scalluvia-gebied fungeert. Dat vind ik mijlpalen, net als hoe de Rupelmondse kreek ecologischer is gemaakt.

Zie je zelf meer dieren en planten groeien?

Ik kom er veel te weinig en net doordat ik er zo weinig kom, zie ik het verschil heel duidelijk. Als je het jaagpad volgt naar de Rupelmondse kreek zie je waar de bevers geknaagd hebben. Ik zie daar grote en kleine vogels waarvan ik zeker weet dat ze er in het verleden niet waren. Het plezantste vind ik eigenlijk nog dat mensen mij komen vertellen: “Amai, wij hebben toch een schone polder.” Mijn voornaamste ambitie, naast de veiligheid natuurlijk, was dat het de polder van de Kruibekenaar moest worden en ik denk dat dat voor het merendeel van de inwoners wel zo aanvoelt.

Hoe beleefden jullie het project als gemeentebestuur?

Voor ons was het belangrijk dat de verschillende deelgebieden onder één gestructureerd plan werden aangepakt. Aan de andere kant hebben de veiligheid en ecologische doelstelling bij ons altijd centraal gestaan. Voor ons was het de uitwatering van het Bazelse deel, waar we een heel stuk moesten ‘vernatten’, een hele uitdaging om dat in kaart te brengen. De Scalluvia-keuzes die daarin gemaakt zijn en hoe die ecologische meerwaarde hebben gecreëerd, maakten dat de moeite meer dan waard. Hetzelfde geldt voor de sluizen, langs waar we het water binnenlaten. Vooraleer we dat toe konden staan, hebben we ook eerst ‘ons huiswerk’ gemaakt.

Als Scalluvia ter sprake komt op de gemeenteraad, waarover gaat het dan meestal?

Oh, zo vaak gebeurt dat niet. Meestal komt iets pas op de gemeenteraad ter sprake als iets niet helemaal goed verloopt en dat is hier niet het geval. Mijn voorganger kaart nu en dan de noodzaak aan, hoewel die discussie al 20 jaar gesloten is. Maar ik begrijp dat wel dat iemand die zich 20 jaar lang verzet heeft, dat blijft doen. Uit respect ga ik daar altijd wel eens op in, zodat ik nog eens kan uitleggen dat niet alle waterproblemen in Kruibeke voortkomen uit de polders. Er zijn twee soorten overstromingen: diegene met zeewater en diegene voor regenwater. De polders dienen om het zeewater op te vangen, het regenwater komt uit het buffergebied. Voor het overige hebben we het weleens gehad over de stropers waar we een tijdje last van gehad hebben en hoe het medegebruik door voetgangers, fietsers en lopers verliep.

Merk je dat Scalluvia iets teweeg bracht onder de dorpelingen?

Scalluvia is niet echt een merknaam natuurlijk, de doorsnee inwoner zal niet op de hoogte zijn van wat alluviale bossen zijn. Veel waardevoller is dat de mensen de waarde van de polder als recreatie- en ontspanningsgebied kennen en dat zij zien dat daar verschillende biotopen zijn. Er is altijd gecommuniceerd over Scalluvia als de Polders van Kruibeke, daar kan iedereen zich wel een beeld van vormen. Fanta heet ook niet Coca Cola, terwijl het wel een product van Coca Cola Company is, zie je? Dus niet zozeer de naam, wel de schoonheid van de Polders van Kruibeke in het algemeen gaat over de tongen.

Hoe prijs je Scalluvia aan bij iemand die er niets van weet?

Als een snelcursus van hoe ecologie werkt en hoe de mens moet ingrijpen om zich toch een beetje te beschermen tegen de overweldigende natuur. Die begint bij een mooi kasteel, vanwaar je de dijk oversteekt en daar een kunstwerk tegen komt. Door die poort stap je een gebied binnen waar je de geschiedenis ziet van hoe de polders gewerkt hebben. Hoe de natuur ontstaan is door de ophoging van slib, dat de Schelde hier afgezet heeft. We waarderen de natuur en helpen haar waar ze kan, maar tegelijk moeten we bescheiden blijven en dat maakt ze duidelijk. De immense bouwwerken die wij nodig hebben om ons tegen haar te beschermen spreken voor zich.

Share.

Comments are closed.