Natura 2000

0

Natura 2000 is de naam voor een netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de Europese lidstaten. Dit grensoverschrijdend netwerk werd afgebakend op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze twee richtlijnen vormen het hart van het Europese natuurbeleid en hebben als de doel de biodiversiteit in Europa te versterken. Naast de afbakening van deze Europees beschermde gebieden, draagt Natura 2000 ook bij aan soortenbescherming.

Voor meer info, klik hier.

Share.

Comments are closed.