Natura 2000

0

Natura 2000 is de naam voor een netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de Europese lidstaten. Dit grensoverschrijdend netwerk werd afgebakend op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze twee richtlijnen vormen het hart van het Europese natuurbeleid en hebben als de doel de biodiversiteit in Europa te versterken. Naast de afbakening van deze Europees beschermde gebieden, draagt Natura 2000 ook bij aan soortenbescherming. Ook de Polders van Kruibeke behoren tot het Natura 2000-netwerk met slikken en schorren, weidevogelgebied en elzenbroekbossen. Met steun van Europa maakt het Life+ project Scalluvia werk van elzenbroekbossen en kreken in topconditie.

Scalluvia werd in 2018 geselecteerd als finalist van de Natura 2000 Award in de categorie ‘draagvlak creëren’ omdat het project erin geslaagd is omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied. De stappen ’10 sleutels’ die tot dit succes geleid hebben zijn een voorbeeld voor natuurontwikkelingsprojecten in heel Europa. Met deze Natura 2000 Award wil de Europese Commissie de uitblinkers in draagvlakversterking voor haar beleid rond natuur en biodiversiteit in de schijnwerpers plaatsen.

Share.

Comments are closed.