Opening in- en uitwateringssluis lokt heel wat belangstelling

0

Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een allereerste keer de Polders van Kruibeke binnen via de grote inwateringsconstructie. Deze heugelijke gebeurtenis werd bijgewoond door Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege én uitvoerig gevierd met een volksfeest aan de sluis. 

In aanwezigheid van zo’n 700 toeschouwers, stroomde het Scheldewater het natuurgebied binnen. Het historische moment werd vereeuwigd met een groepsfoto van alle aanwezigen bij de watervallen. Wie zich tijdig inschreef, kon deelnemen aan een geleide getijdenwandeling met de Barbiergidsen of fluistertreinrit langs de Schelde. Aan de Barbierbeekgeul maakten de aanwezige kinderen kennis met de vele vissen die het poldergebied rijk is. Visserijbioloog Alain Dillen zette de dag voordien een visfuik uit en bracht de ‘vangst van de dag’ mee: paling, zeelt, rietvoorn, blankvoorn, blauwband en giebel. Het jonge publiek kon zich verder uitleven met leuke doe-opdrachten bij de Natuurouders. Als toemaatje kon iedereen genieten van lekkere streekproducten.

“Vanaf vandaag hebben we er met onze ‘Watervallen van Kruibeke’ weer een extra trekpleister bij”, zegt een trotse burgemeester Jos Stassen.

De grootste van Vlaanderen
“Na 16 jaar werken en een Vlaamse investering van 100 miljoen euro zijn de Polders van Kruibeke nu eindelijk voltooid”, zegt Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor Openbare Werken, Toerisme en Dierenwelzijn. “Dankzij deze Polders is Vlaanderen beter beschermd tegen overstromingen, maar dit is ook een fantastisch fiets- en wandelgebied voor omwonenden en bezoekers én een ruim leefgebied voor vele dieren. Dit is echt uniek: een gebied van 600 hectare, het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen – zo groot als 1.200 voetbalvelden en klaar om desnoods 14.400 olympische zwembaden water te bufferen”. 

Ecologisch enorm belangrijk
De Polders van Kruibeke passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen stap voor stap beter beschermt tegen overstromingsgevaar en focust op het herstel van de Scheldenatuur zoals wetlands en slikken en schorren. Dat laatste natuurtype komt tot stand via ontpolderingen of via het principe van gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). “De ecologische waarde van zo’n gebied is cruciaal en onschatbaar”, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege. “De slikken en schorren die in dit unieke gebied ontstaan, fungeren als leefgebied voor heel wat planten en dieren. Zulke gebieden zijn zeldzaam langs de Schelde. Gebieden met een GGG zoals dit helpen om het ecosysteem van de Schelde gezond te houden.”

De sluizen krijgen een naam
De gecontroleerde in- en uitstroom gebeurt door twee constructies, die zaterdag feestelijk ingehuldigd werden. De eerste heet de Meiresluis, genoemd naar de prof. dr. Patrick Meire die het principe van gecontroleerd gereduceerd getij bedacht. De Meyvissluis brengt een dubbel eerbetoon: enerzijds aan wijlen ir. Leo Meyvis, gewezen afdelingshoofd van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dat het geactualiseerd Sigmaplan in werking zette en anderzijds aan de meivis, of fint, een vissoort die dankzij de heropleving van het ecosysteem terugkeert naar de Schelde.

Share.

Comments are closed.