Meewerkende organisaties

0

Verschillende overheden en organisaties zetten zich elke dag in voor de succesvolle voltooiing van het project. Zowel overkoepelende instanties als plaatselijke verenigingen volgen de vorderingen geïnteresseerd op. Een greep uit onze partners:

Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be)
Het beheer van de bestaande en ontwikkeling van de toekomstige natuur is een bevoegdheid van het Agentschap van Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid.

Barbiergidsen (www.barbiergidsen.be)
De Barbiergidsen zijn een team van natuurgidsen, historische gidsen, toeristische gidsen en landbouwgidsen die bezoekers graag laten kennis maken met de Polders van Kruibeke en omgeving.

Bedrijfsgilde Wase Scheldekant en lokale landbouwers
De landbouwers die vroeger grond in de polder bezaten, kregen de kans een onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Zij helpen mee aan de omzetting van akkers naar graslanden en het onderhoud hiervan. De Bedrijfsgilde zetelt ook in de beheercommissie.

Gemeente Kruibeke (www.kruibeke.be)
De Gemeente Kruibeke is nauw betrokken bij elke stap van het project. Met hun advies en expertise verzekeren ze dat de polders een gebied wordt waar Kruibeke trots op kan zijn.

INBO (www.inbo.be)
Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek zorgt voor wetenschappelijk advies rond de natuurlijke inrichting van het gebied. Samen met een netwerk van vrijwilligers inventariseren ze jaarlijks planten en vogels in het gebied.

Kruin (www.kruin.be)
De plaatselijke natuurvereniging Kruin ondersteunt het INBO bij de monitoring van het gebied. Verder maken zij ook deel uit van de beheercommissie, die nadenkt over de inrichting en het beheer.

Universiteit Antwerpen (www.ua.ac.be/ecobe)
De onderzoeksgroep ECOBE van de Universiteit Antwerpen zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing bij de inrichting van de getijdennatuur in KBR. ECOBE werkt de plannen uit voor GGG-inrichting in de Kruibeekse polder, Kruibeekse Kreek en Bazel en adviseert bij de ontpoldering in Fasseit.

De Vlaamse Waterweg nv (www.vlaamsewaterweg.be)
De aanleg en werking van het project staat onder de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse Waterweg, en meer specifiek zijn Afdeling Zeeschelde functioneert als uitvoerend orgaan op het terrein.

De Natuurouders (regio Kruibeke – Temse)
De Natuurouders ondersteunen leerkrachten bij de lessen rond milieu en natuur. Eén mogelijkheid is dat de leerkracht een volledig uitgewerkte les heeft, waarbij tijdstip, lesinhoud en locatie al volledig vastliggen. De natuurouders helpen de leerkracht bij het uitvoeren van deze les: ze begeleiden een groep leerlingen, ze demonstreren bepaalde proefjes,… Een andere mogelijkheid is dat de leerkracht een thema kiest en dat de natuurouders de volledige lesinhoud uitwerken.

Share.

Comments are closed.