persbericht: Beverpad in Polders van Kruibeke terug open

0

Schoonheid van Rupelmondse Kreek toont zich opnieuw aan de wandelaar

Wandelaars kunnen vanaf nu opnieuw langs het Beverpad wandelen. Het pad leidt je langsheen idyllische plekjes aan de Rupelmondse Kreek.

Vier maanden lang was het pad afgesloten om de oevers van de Rupelmondse Kreek een ecologische inrichting te geven. Oeververstevigingen met steen, hout of afvalmateriaal uit het verleden werden verwijderd. “We maakten de oevers glooiender. Zo krijgen water- en moerasplanten van ondiep water opnieuw ruimte om te groeien en ontstaan er beschutte plekjes voor insecten, vogels, vissen en amfibieën.”, licht Veerle Campens projectcoördinator van het Life+ project Scalluvia toe.

“Bomen die te dicht bij het water stonden, werden in het water gelegd. Dood hout in het water speelt een sleutelrol in een gezond ecosysteem. Het biedt bijvoorbeeld aanhechtingsmogelijkheden voor verschillende organismen. Zo ontdekten we al zoetwaterspons. Deze dieren filteren het water om zich te voeden en dragen zo bij tot een betere waterkwaliteit.” voegt Veerle toe. “Door deze oeverwerken hebben we sommige delen van het Beverpad verplaatst, andere opgehoogd en over een aantal grachtjes legden we een bruggetje. Maar deze periode voorzie je best aangepast schoeisel om te wandelen.”

Doorwinterde Barbiergids Freddy Moorthamer vertelt: “Wandel je langsheen het 1,2km lange Beverpad dan kan je met een beetje geluk grazende reeën zien. Op de boomstronken langs de oever vind je rustende grote zilverreigers en aalscholvers of spot je een kleurrijke ijsvogel die over het water zoeft. Knaagsporen van bevers ontdek je op verschillende plekken. Wees natuurlijk wel stil zodat je de dieren niet opschrikt.”, waarschuwt hij.

Het Beverpad wordt het komende jaar verder uitgerust met een uitkijkheuvel en een vogelkijkwand. Langsheen de kreek bleven twee vakantiehuisjes van weleer staan. In het voorjaar 2017 krijgt het Karperhuisje – net ingericht als zomerverblijf voor vleermuizen – een uitkijkheuvel. Van daarop heb je een panoramisch overzicht over de kreek. Het Coninkshofke wordt toegankelijk en opgeknapt als schuilhut met vogelkijkwand.

Het Beverpad in de Polders van Kruibeke ontdek je op eigen houtje of samen met een Barbiergids tijdens een begeleide wandeltocht. Elke maand organiseert de Polders van Kruibeke gratis tochten doorheen de polders. Zondag 11 juni 2017 staat het Beverpad op het programma. Meer weten? www.poldersvankruibeke.be

De werken aan het Beverpad en de Rupelmondse Kreek kaderen in het door de Europese Unie gesteunde Life+ project Scalluvia en dragen bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.

EINDE PERSBERICHT

Projectinformatie: Scalluvia in de polders

Het Europese Life+ project ‘Scalluvia’ is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), de gemeente Kruibeke en natuurvereniging Kruin. Dit project in de Polders van Kruibeke wordt mede gefinancierd vanuit Europa en staat in voor het herstel en de opwaardering van de zeldzame elzenbroekbossen en kreken.

Audiovisueel materiaal en meer informatie

ina@jusbox.be

 

Share.

Comments are closed.