Veiligheid

Veilig Vlaanderen

Gemiddeld één à twee keer per jaar valt een springtij samen met een hevige noordwesterstorm. Op dat moment wordt een enorme golf water de Scheldemonding ingestuwd. Aangezien de rivier van daaruit steeds smaller wordt, stijgt het water naarmate het verder landinwaarts rolt. De top van die golf kan bij hevig noodweer veel hoger zijn dan het verwachte hoogwaterpeil.

Het gecontroleerd overstromingsgebied van Groot-Kruibeke is ideaal gelegen om nét op het juiste moment de top van de golf af te snijden en het overtollige water even te bergen tot de hoogste nood voorbij is. Hierdoor wordt het water stroomopwaarts (bij Mechelen, Temse, Sint-Amands,...) dertig à veertig centimeter minder hoog.

De bewoners van het Zeescheldebekken zijn momenteel beschermd tegen extreme stormvloeden met een kans op voorkomen van één keer in de zeventig jaar. Zodra het projectgebied in werking treedt, daalt deze kans tot eens in de 350 jaar.

Als je het gebied bezoekt, ontmoet je dus allerlei veiligheidsinfrastructuur op je tocht: dijken, in-en uitwateringsconstructies, enzovoort. 

Share.