SCALLUVIA

Het Life+ project Scalluvia zet voluit in op de verbetering van de zeldzame elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke. Van september 2013 tot september 2018 buigen de partners zich over de kwaliteit van deze bossen en kreken om het de polderbewoners nog meer naar hun zin te maken. De bossen worden een thuis voor veel - vaak zeldzame - planten en dieren. Het gebied vormt zo een voorbeeld van doordacht natuurherstel voor andere streken in Europa.

Final Report Scalluvia

Ongestoorde elzenbroekbossen zijn immers zeldzaam. Ze zijn karakteristiek voor veenbodems en vormen biologisch de meest waardevolle natuurtypes in de polders. Het hele jaar lang staan de bomen met de voeten in het water. Je vindt hier planten die wel houden van zo'n vochtig sfeertje, zoals de zwarte els en dotterbloemen. Die unieke omstandigheden trekken op hun beurt ook heel wat dieren aan. 

Het Scalluvia-project wil deze bossen niet alleen herstellen, maar ook dit prachtige stukje natuur meer bekendheid geven bij de omwonenden - en zelfs ruimer. De zeer kwetsbare stukjes bos en kreek worden beschermd en zijn dus niet toegankelijk. De natuur en haar bewoners kunnen zo rustig hun gang gaan.

De meeste aangelegde wegen en jaagpaden zijn wel voor iedereen toegankelijk om te wandelen of fietsen. Sommige delen van de polders zijn wel nog werf en daarom verboden toegang. Bedankt om de werfborden dan ook te respecteren. Het toegankelijkheidsreglement en -kaart kan je hier vinden:

- Toegankelijkheidsreglement

- Toegankelijkheidskaart

Natuurherstel
Doelsoorten

Share.