Slibruiming grachten Polders van Kruibeke: hinder Blauwe gaanweg

0
Er zijn voorbereidende werken gestart voor het optimaliseren van het leefgebied van de otter. Hiervoor zullen een aantal grachten ontslibt worden. Bepaalde periodes zal de Blauwe gaanweg afgesloten worden, omdat de doorgang verhinderd is door de werken. Er worden werfborden voorzien op het terrein.

In de Polders van Kruibeke is Natuur en Bos van de Vlaamse overheid gestart met het ruimen van slib in enkele grachten:

  • Zone 1: van de Rupelmondse Kreek tot aan de vispasseerbare stuw
  • Zone 2: van de Lange gaanweg tot aan de Bazelse Kreek

Vanop de weg gebeurt dit met een kraan, in de zones in het elzenbroekbos maken we gebruik van een slibduwboot. Daarbij duwt men het slib naar een verzamelpunt. Daar wordt het met een kraan uit het water geschept. Zo kunnen we de werken uitvoeren zonder het bos te beschadigen. Het slib zorgt voor zuurstofarm water waar vissen niet in kunnen zwemmen. Wanneer het slib weggehaald is, komen er meer waterplanten en zuurstof en is er terug ruimte voor vissen om te migreren. Een gezond visbestand betekent meer eten voor reigerachtigen en bovenal voor de otter!

Er zal getracht worden om de wegen in het weekend vrij te houden.

 

De werken worden uitgevoerd door aannemer R. De Roeck en zullen tot half maart duren.

Met vragen kan je terecht bij Natuur en Bos – Jeroen Arnoys 0498 76 76 19

Share.

Comments are closed.