Slikken en schorren

0

De Polders van Kruibeke liggen in het Schelde-estuarium: het zoete water van de Schelde en het zoute Noordzeewater ontmoeten er elkaar. Eb en vloed is tot in Gent voelbaar, dat is zo’n 160 km van de zee. Het getij zorgt tweemaal daags voor de verplaatsing van enorme watermassa’s.  Door de voortdurende aan- en afvoer van water, ontstaan slikken en schorren.

Slikken zijn de lagergelegen delen van de oever die bij elke vloed overspoelen. De delen die wat hoger liggen – door het slib dat wordt afgezet bij elke vloed – noemen we schorren. Deze overspoelen niet meer met elke vloed. Hier groeien planten met prachtige kleurschakeringen. Pinksterbloemen en spindotterbloemen maken er in het vroege voorjaar
furore. Later in het jaar zorgen kattenstaart en harig wilgenroosje voor  een paarse gloed. Vogels en vissen voelen zich hier thuis; ze vinden er voedsel en kunnen er rusten en zich voortplanten.

Met de inpolderingen, verdwenen grote lappen getijdennatuur voor huizen, industrie, landbouw… . Intussen leerden we dat deze natuur enorm belangrijk is voor het ecosysteem van de Schelde. Doordat het water over een grote vlakte wordt uitgespreid, stijgt de zuurstofgraad en het contact met de zon. Bovendien halen de schorrenplanten schadelijke stoffen uit het water. Ze herstellen ook de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van plankton. Slikken en schorren zijn als het ware de longen van de rivier.

In de Polders van Kruibeke krijgt deze natuur nieuwe kansen dankzij een ingenieus sluizensysteem. Dagelijks stroomt de top van de vloedgolf door een spectaculaire inwateringsconstructie in een afgebakende zone van het gebied binnen. Ongeveer een halve meter water overspoelt dan dit  getijdengebied. Als het water in de Schelde daalt tot onder het niveau van de kokers in de uitwateringsconstructie, stroomt het gebied weer leeg. Deze Vlaamse uitvinding laat de binnendijkse ontwikkeling van slikken en schorren toe. Ook in Mechelen (Zennegat), Hamme (Lippenbroek) en Wichelen (Bergenmeersen) kan je dit staaltje waterbouw ontdekken.

Share.

Comments are closed.