Storm 3 januari 2018: tijdelijk toegangsverbod Polders van Kruibeke

0

De Schelde en haar zijrivieren krijgen vanaf deze namiddag te kampen met gevaarlijk hoge waterpeilen. De weersvoorspellingen gaan uit van een stormtij: de combinatie van springtij en een westerstorm op de Noordzee. Een keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan is klaar om overtollig rivierwater op te vangen en op die manier wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden.

De Polders van Kruibeke worden daarom volledig afgesloten vanaf 13 u.  Meer info

Lees ook de info over het stormtij  op de website van het Sigmaplan

Share.

Comments are closed.