Stuwen voor het ideale waterpeil

0

In de Polders van Kruibeke bouwden we afgelopen jaar enkele stuwen op de grens van het elzenbroekbos en het Bazelse weidevogelgebied. Deze stuwen zijn nodig omdat de bodem in de elzenbroekbossen, vooral in de zomer, te droog is. Om weer gezonde broekbossen te krijgen plaatsten we drie regelbare stuwen en één visvriendelijke stuw. Op vrijdag 19 februari stelden Wim Mertens en Scalluvia projectcoördinator Veerle Campens bij het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met stagiaire Joachim, de stuwen voor de eerste maal af naar het optimale niveau. Ook boswachter Björn Deduytsche kreeg een praktische kijk op de werking en het openstellen van de verschillende stuwen.
Samen met de bouw van een aantal lokale ophogingen zorgen ze voor een 20 tot 30 cm hoger waterpeil. Een centrale afwateringsgracht zorgt ervoor dat het water van het hoger gelegen achterland ongehinderd kan wegvloeien naar de Schelde. De visvriendelijke stuw regelt het waterpeil van de broekbossen onafhankelijk van de rest van de polders. Afhankelijk van het peil in het bos wordt één van de vijf zijarmen van de nevengeul aan de stuw geopend en kunnen de vissen van het ene naar het andere gebied migreren.

 

Share.

Comments are closed.