Stuwen voor gezonde elzenbroekbossen

0

Tijdens de zomer van 2015 zijn we gestart met het bouwen van enkele stuwen waaronder één visvriendelijke stuw. De werken worden in het najaar tot een goed einde gebracht.

3 regelbare stuwen

Samen met een aantal lokale ophogingen zorgen de stuwen voor een stabieler waterpeil in de bossen. Dat is nodig want de ondergrond is, vooral in de zomer, te droog geworden. Bovendien is door historische vervuiling de water- en bodemkwaliteit niet optimaal. Een centrale afwateringsgracht zorgt ervoor dat het water van het hoger gelegen achterland ongehinderd kan wegvloeien naar de Schelde.

1 visvriendelijke stuw

De visvriendelijke stuw, een ontwerp op maat van de polders, zorgt ervoor dat het waterpeil van de elzenbroekbossen, onafhankelijk van de rest van de polders, geregeld kan worden. Afhankelijk van het peil in het bos wordt één van de vijf zijarmen van de nevengeul geopend. Zo hebben vissen een onbelemmerde doorgang tussen de zoetwatergrachten en de Schelde. Bijvoorbeeld jonge paling kan hier opgroeien tot hij geslachtsrijp is. Ook voor de zeldzame kleine modderkruiper is zo’n stuw van essentieel belang voor zijn voortbestaan.

infografiek scalluvia2b-01

Visvriendelijke stuw

 

 

Share.

Comments are closed.