Uitwateringsconstructies

0

Zowel de overstroombare dijk als de ringdijk bevatten specifieke constructies die instaan voor de dynamiek van instromend en uitstromend water.

Verschillende beken, waaronder de Barbierbeek, doorkruisen Kruibeke, Bazel en Rupelmonde in hun tocht naar de Schelde. Via de kokers in de ringdijk kunnen zij hun tocht ongehinderd verder zetten. Wanneer bij hevig stormtij overtollig Scheldewater het gebied binnenstroomt, sluiten alle kokers zich af. Langs de hele ringdijk worden de bestaande langsgrachten omgevormd tot echte ringgrachten. Zij zorgen ervoor dat overtollig regen- en oppervlaktewater veilig wordt opgevangen. 

In de overstroombare dijk zijn uitwateringsconstructies aangebracht. Wanneer het water in de rivier weer voldoende gedaald is (tot onder het niveau van het water in het overstromingsgebied), stroomt het opgevangen water weer weg naar de Schelde via deze uitwateringsconstructies. Sommige uitwateringsconstructies worden geflankeerd door een inwateringsconstructie, waardoor twee maal daags, bij hoog tij, water binnenstroomt.

Ga later bij je bezoek vooral langs de grote in-en uitwateringscontructie in Kruibeke. Deze vervult ook een natuurfunctie en is waarlijk spectaculair!

Share.

Comments are closed.