Vismonitoring in Het Kortbroek

0

In 2014 werd er door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  150 kg rietvoorn, 200 kg blankvoorn, 100 kg winde en 100 kg zeelt uitgezet  in de extensieve visvijver van Het Kortbroek. Het ging om 1 jaar oude exemplaren.

In oktober 2015 heeft ANB een monitoring gedaan op deze vijver, met positieve resultaten. Iedere soort die ze hadden uitgezet werd teruggevangen. Van de winde werd wel slechts 1 exemplaar in de fuiken opgevangen. Vermoedelijk is deze soort veel vatbaarder voor predatie door de aalscholver dan de overige aanwezige soorten. Deze vis zal niet langer worden uitgezet in de vijver. De andere vissoorten bewijzen dat ze goed groeien in deze visvijver: zowel in aantallen, biomassa als individuele grootte van de vissen.

ANB trof ook drie vissoorten aan die niet door hen werden uitgezet: blauwbandgrondel, giebel en baars. De blauwbandgrondel gelukkig wel in behoorlijk beperkte aantallen, zodat de impact op de vijver en het visbestand beperkt is. ANB wil daarom nog eens expliciet drukken op het feit dat het uitzetten van vissen, zonder toelating, verboden is. 

Share.

Comments are closed.