Overloopdijk

0

De overstroombare dijk roomt bij stormtij de vloedgolf op de Schelde af en laat deze het overstromingsgebied binnen stromen. De oppervlakte tussen ringdijk en overstroombare dijk stockeert de vloedgolf tot de Schelde weer tot bedaren is gekomen.

De aanleg van de overstroombare dijk gebeurde in verschillende stappen, die bij alle Sigmaprojecten ongeveer hetzelfde verlopen:

– We bouwen een nieuwe dijk rond het projectgebied op Sigmahoogte: de afgesproken hoogte voor de dijken langsheen de Schelde.
– We plaatsen een tijdelijke waterkering op Sigmahoogte langs de toekomstige overstroombare dijk (de oude Scheldedijk).
– Vervolgens graven we de oude Scheldedijk af tot op een hoogte van 6,80 m TAW.
– Daarna verflauwen we de helling (talud) aan landzijde. Door die zachte helling blijft de snelheid en de rolbeweging van het overstomende water beperkt.
– Vervolgens wordt deze overloopdijk en helling afgedekt met open steenasfalt.
– Dit asfalt dekken we tenslotte af met een laag grond, die we inzaaien. Zo krijgt de overstroombare dijk een natuurlijk uitzicht en is hij beschermd tegen slijtage.
– De tijdelijke waterkering wordt afgegraven.

In deze overstroombare dijk bouwen we diverse uitwateringsconstructies. Deze zijn verdeeld over de hele lengte van de dijk en zorgen ervoor dat het gebied kan leegstromen na een extreem stormtij.


Share.

Comments are closed.