Watervallen van Kruibeke

0

Bij hoogtij stroomt het Scheldewater het overstromingsgebied binnen langs de inwateringssluis: de watervallen treden in werking. Bij laagwater zakt het waterpeil op de Schelde en stroomt het water uit het overstromingsgebied terug naar de Schelde langs de uitwateringssluis. Je kan de watervallen tweemaal per dag komen bewonderen in de Polders van Kruibeke.

Enkel bij hoog water zie je de watervallen in werking.  In de getijdentabellen hieronder, ingedeeld per maand, vind je in het vet aangeduid wanneer een bezoek echt de moeite waard is. Dat is voornamelijk vanaf 5 meter TAW: hoe hoger het peil bij hoog water, hoe spectaculairder. Het is aangewezen om er een kwartier voor hoogtij te zijn, zo mis je zeker niets.

Getijdentabel 2020

De inwateringssluis bevindt zich op de Scheldedijk op wandelafstand van het veer Kruibeke – Hoboken (Scheldelei -Kruibeke). Bekijk op Google Maps

Waardevolle natuur

In dit deel van de polders bootsen we op een slimme manier de getijden na. Hierdoor ontstaat een brok dynamische getijdennatuur. Waar het hoogwater de laagste delen overspoelt, ontstaan slikken. Bij eb laat het wegtrekkende water een laagje slib achter, zo groeien de slikken langzaam uit tot schorren. Vanop de dijk heb je een prachtig overzicht op deze waardevolle Scheldenatuur die een thuis is voor vele dieren en planten.

Vlaamse uitvinding

Vlaanderen heeft dit innovatief concept ontwikkeld om veiligheid en natuurherstel in één gebied te combineren. De inwateringssluis is genoemd naar professor Patrick Meire, de bedenker van het concept. De uitwateringssluis werd Meyvissluis gedoopt. Een eerbetoon enerzijds aan wijlen ir. Leo Meyvis, gewezen afdelingshoofd van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dat het geactualiseerd Sigmaplan in werking zette en anderzijds aan de meivis, of fint, een vissoort die dankzij de heropleving van het ecosysteem terugkeert naar de Schelde.

Share.

Comments are closed.