Watervallen van Kruibeke

0

Twee keer per dag stroomt het Scheldewater via de grote inwateringssluis het gebied in. Een echte belevenis die je zeker moet gezien hebben wanneer je de Polders van Kruibeke bezoekt.  Bij eb stroomt het water terug naar de Schelde langs de uitwateringssluis.

Enkel bij hoog water zie je de watervallen in werking.  In de getijdentabel van augustus  en september hebben we in het vet aangeduid wanneer een bezoek echt de moeite waard is. Dat is voornamelijk vanaf 5 meter TAW: hoe hoger het peil bij hoog water, hoe spectaculairder.

De inwateringssluis bevindt zich op de Scheldedijk op wandelafstand van het veer Kruibeke – Hoboken (Scheldelei -Kruibeke).

Waardevolle natuur

In dit deel van de polders bootsen we op een slimme manier de getijden na. Hierdoor ontstaat een brok dynamische getijdennatuur. Waar het hoogwater de laagste delen overspoelt, ontstaan slikken. Bij eb laat het wegtrekkende water een laagje slib achter, zo groeien de slikken langzaam uit tot schorren. Vanop de dijk heb je een prachtig overzicht op deze waardevolle Scheldenatuur die een thuis is voor vele dieren en planten.

Vlaamse uitvinding

Vlaanderen heeft dit innovatief concept ontwikkeld om veiligheid en natuurherstel in één gebied te combineren. De inwateringssluis is genoemd naar professor Patrick Meire, de bedenker van het concept. De uitwateringssluis werd Meyvissluis gedoopt. Een eerbetoon enerzijds aan wijlen ir. Leo Meyvis, gewezen afdelingshoofd van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dat het geactualiseerd Sigmaplan in werking zette en anderzijds aan de meivis, of fint, een vissoort die dankzij de heropleving van het ecosysteem terugkeert naar de Schelde.

Share.

Comments are closed.