De Vlaamse Waterweg NV

0

De Vlaamse Waterweg nv beheert de waterwegen in Vlaanderen.

Als Vlaams overheidsagentschap investeert De Vlaamse Waterweg nv in een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen in het werkingsgebied van de vennootschap, inclusief de erlangs gelegen terreinen. Ze stellen drie kerntaken voorop: de toename van transport via het water, beveiliging tegen overstromingen en bescherming van het milieu, en tot slot de versterking van het multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving en wonen langs het water.
De Vlaamse Waterweg nv beschouwt zijn missie als een belangrijk maatschappelijk project en voert een modern, vernieuwend en toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen.

De Vlaamse waterweg is ook trekker van het Sigmaplan, een slim project dat onze regio veiliger maakt door ze beter te beschermen tegen overstromingen. Tegelijk maakt het Sigmaplan het ecosysteem van de Schelde robuust. Rond die veerkrachtige Schelde wordt Europees uitzonderlijke natuur gecreëerd, waar wandelaars met volle teugen van kunnen genieten. Ook exploitatie van de rivier en scheepvaart blijven gegarandeerd. Zo werkt het Sigmaplan aan een veilig, natuurlijk en economisch aantrekkelijk Scheldegebied.

Het Sigmaplan omvat verschillende projectgebieden (waaronder de Polders van Kruibeke), verspreid over een groot deel van Vlaanderen.

Share.

Comments are closed.