Waterwegen en Zeekanaal NV

0

In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de waterwegen en een groot deel van de gronden langs deze waterwegen. Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt er een duizendtal in Vlaanderen. Daarmee beschikken we over één van de meest uitgebreide en dichte waterwegennetten van de wereld. Een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen.

De missie van W&Z is duidelijk: een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare waterwegen in haar werkingsgebied, inclusief de ernaast gelegen terreinen. W&Z stimuleert het multifunctioneel gebruik van deze waterwegen en gronden met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor veiligheid en integraal waterbeheer. W&Z beschouwt haar missie als een belangrijk maatschappelijk project en voert een modern, vernieuwend en toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen.

W&Z is ook trekker van het Sigmaplan, een slim toekomstproject dat onze regio veiliger maakt door ze beter te beschermen tegen overstromingen. Tegelijk maakt het Sigmaplan het ecosysteem van de Schelde robuust. Rond die veerkrachtige Schelde wordt Europees uitzonderlijke natuur gecreëerd, waar wandelaars met volle teugen van kunnen genieten. Ook exploitatie van de rivier en scheepvaart blijven gegarandeerd. Zo werkt het Sigmaplan aan een veilig, natuurlijk en economisch aantrekkelijk Scheldegebied.

Het Sigmaplan omvat verschillende projectgebieden (waaronder het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde oftewel het GOG KBR), verspreid over een groot deel van Vlaanderen.

Voor meer informatie klik hier.

Share.

Comments are closed.