Weidevogelgebied

0

Het oosten van de Bazelse polder en de Rupelmondse polder bestaan nu al uit frisgroene grasvlaktes. Dit deel van het projectgebied is ingericht als weidevogelgebied. Dit betekent dat we daar specifieke vogelsoorten als tureluurs, grutto’s, kieviten… willen ontvangen. We richten het gebied zodanig in dat weidevogels er graag komen broeden. En waar de ouders broeden, daar komen de volwassen kuikens, graag terug!

Open landschap
Weidevogels houden van een open landschap. Zo zien ze hun natuurlijke vijanden van ver aankomen. Daarom voelen zij zich het veiligst in een open ruimte, zonder bomen. Die belemmeren het uitzicht en verstoppen roofvogels als kraaien, eksters, …

Kort en lang gras
Weidevogels bouwen hun nest op het veld, ze verkiezen een afwisseling van gemaaid en ongemaaid grasland om te broeden en hun jongen groot te brengen. Door het toepassen van een aangepast maairegime ontstaat een gevarieerd, weidevogelvriendelijk landschap. Lokale landbouwers helpen ons bij de omvorming en het beheer van deze weidevogelgebieden.

Share.

Comments are closed.