Werken aan L-vormige vijver en Bazelse Kreek

0

De woudaap is onze kleinste reiger, en nu al een zomergast in de Polders. Zijn voedsel bestaat uit vis, amfibieën en allerlei ongewervelden. Als nestplaats verkiest hij riet of struikgewas in ondiep water. De woudaap is een zogenaamde ‘paraplusoort’: ingrepen voor deze soort zijn ook goed voor andere soorten. We voeren enkele werken uit aan de Bazelse kreek om deze zone optimaal in te richten. De werken zullen ongeveer twee weken duren.

Om meer leven in en rond het water te krijgen is er meer licht en open ruimte nodig. Daarom halen we een aantal populieren en struiken weg. We verwijderen de resterende oeverversteviging en maken de oevers glooiender. Zo krijgen ondiepe water- en moerasplanten opnieuw ruimte om te groeien. Dat is positief voor de waterkwaliteit maar ook voor vogels zoals de woudaap. Er ontstaat een mozaïek van planten vol beschutte plekjes voor insecten, vogels, vissen en amfibieën.

De kans dat je het schuwe woudaapje spot is erg klein, maar je kan zijn kenmerkende zang (wouw-wouw) soms horen.

• AANBESTEDENDE OVERHEID: Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
• AANNEMER: Wase Werkplaats en Stuer

Voor meer informatie contacteer projectleider Veerle Campens op 0491 62 92 70

Share.

Comments are closed.